Perjantai 25.04.2014 klo 05:27
Svenska English
  Kirjaudu NettiKMT-palveluun
 
   
   
   
   
 
 
 
 

Tillförlitliga uppgifter

Upplagekontroll har utförts redan över 50 år. I dag har mer än 400 tidningar och tidskrifter UK-upplagesiffror.

Upplagekontrollen utförs för alla tidningar enligt samma princip. De kontrollerade uppgifterna är neutrala och tillförlitliga.

   

Tidtabellen för kontrollen av upplagorna år 2013:

  • Fack- och organisationstidskrifter: 17.1.2014
  • Tidningar som utkommer 6–7 dagar: 31.1.2014
  • Tidningar som utkommer 3–5 dagar: 21.2.2014
  • Allmänna tidskrifter och kundtidskrifter: 28.2.2014
  • Tidningar som utkommer 1–2 dagar: 7.3.2014

Hur upplagan uppges och hur upplageuppgifterna används för marknadsföring

Tidningen kan använda de uppgifter som Upplagekontroll har kontrollerat i sin egen marknadsföring. I sådana sammanhang får kalenderårets upplaga eller upplagan för en kontrollperiod jämföras bara med upplagesiffrorna för motsvarande tidsperioder.

Från och med år 2004 skall tidningen i fråga om upplagorna åtminstone på sitt mediekort utöver upplagesiffran ange upplagans fördelning i enlighet med följande exempel: 20 000 (70/25/-/5) UK 2013. Av fördelningen framgår att i tidningens upplaga (20 000 exemplar) ingår 70 procent exemplar som sålts med högst 50 procents rabatt, 25 procent exemplar som sålts med över 50-85 procents rabatt, inga medlemstidningar eller exemplar inom ett registrerat kundförhållande samt 5 procent friexemplar som godkänns i upplagan.

Förläggaren kan dessutom använda upplagelogon i tidningen eller i tidningens medieförsäljningsmaterial som bevis på att upplagan har kontrollerats. På begäran sänds logon elektroniskt i önskat format till de tidningar som kontrollerat sin upplaga. Logon får användas under den tid som tidningen har en giltig UK-upplagesiffra.

Om upplageuppgifterna används i strid med kontrollreglerna kan Upplagekontroll Ab ålägga förläggaren att korrigera sitt handlingssätt. Om överträdelsen beträffande publiceringen av upplageuppgifterna är grov och/eller upprepad kan styrelsen för Upplagekontroll Ab utfärda ett kontrollförbud för viss tid för tidningen.

 
 
Levikintarkastus Oy • Lönnrotinkatu 11 A • 00120 Helsinki • Finland • Tel: +358-9-2287 7330 • Fax +358-9-645 040 • Lisää yhteystietoja