Torstai 24.04.2014 klo 10:38
Svenska English
  Kirjaudu NettiKMT-palveluun
 
   
   
   
   
 
 
 
 

KMT pähkinänkuoressa

KMT:ssä selvitetään lehtien lukijamääriä, lukutapoja sekä lukijakunnan rakennetta. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten yleisestä mediankäytöstä, kuluttamisesta, vastaajien asenteista ja harrasteista ja kiinnostuksenkohteista.

KMT:ssa on kaksi pääosiota: KMT Lukija ja KMT Kuluttaja.

   

Kansallinen Mediatutkimus KMT on printtimedia-alan yhdessä päättämä ja toteuttama tutkimuskokonaisuus. Lukijamäärien lisäksi KMT:ssa selvitetään tarkemmin aikakaus- ja sanomalehtien lukemista sekä lukijakunnan rakennetta. Tutkimuskokonaisuudessa kerätään myös tietoa yleisestä mediakäytöstä, kuluttamisesta, vastaajien asenteista ja harrastuksista sekä kiinnostuksen kohteista. Tutkimuksen omistaa Levikintarkastus Oy ja tiedonkeruun toteuttaa TNS Gallup Oy. KMT:ssa on kaksi pääosiota: KMT Lukija ja KMT Kuluttaja.

KMT LUKIJA

Puhelinhaastatteluissa, joita tehdään vuodessa yhteensä noin 24 000 kappaletta, kerätään valtakunnallisten ja alueellisten lehtien lukemistietoja sekä perustietoja vastaajista.

Päätuloksena tutkimuksesta saadaan printtimedian virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee kuinka monta tuhatta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on. Samoin siitä tuotetaan lehtien yhteistavoittavuus painetun lehden ja nettisivustojen osalta.

Valtakunnallisten KMT-lehtien lukijatiedot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa liukuvasti vuoden osalta. Sähköiset raportit valmistuvat helmikuussa ja syyskuussa. Raportit ovat tilaajien saatavilla suljetulla nettisivustolla. KMT Lukija -dataa toimitetaan myös hyväksyttyihin jälkikäsittelyohjelmistoihin.

KMT KULUTTAJA

KMT Kuluttaja -tieto kerätään puhelinhaastatteluihin liittyvällä nettikyselyllä. Nettikyselyn vastausmäärä on vuosittain noin 9 000. Nettilomake on räätälöity kullekin vastaajalle henkilökohtaisesti puhelinhaastattelussa saatujen tietojen perusteella, lukemistiedon, kielen ja alueen mukaan.

KMT Kuluttajassa selvitetään mm.

  • aikakaus- ja sanomalehtien lukukanavat
  • tiedotusvälineiden seuraaminen
  • internetin käyttötarkoitukset sekä KMT-lehtien nettisivuilla käynti
  • kiinnostuksen kohteet ja harrastukset
  • elin- ja päivittäistavaroiden ostaminen
  • kuluttamiseen liittyviä väittämiä ja rahankäyttö
  • WOM (word-of-mouth)

KMT nettikyselyn yhteydessä selvitetään myös muuta aikakauslehtiä koskevaa tietoa, joista tuotetaan oma erillisraporttinsa Aikakauslehtien Liiton KMT:ssa mukana oleville jäsenlehdille. Samoin puhelinhaastatteluissa ja nettikyselyssä kerätään vuosittain alueellisten sanomalehtien lukemista kartoittavia tietoja, jotka raportoidaan Kärkimedia-lehdille.

 
 
Levikintarkastus Oy • Lönnrotinkatu 11 A • 00120 Helsinki • Finland • Tel: +358-9-2287 7330 • Fax +358-9-645 040 • Lisää yhteystietoja