Maanantai 21.04.2014 klo 15:09
Svenska English
  Kirjaudu NettiKMT-palveluun
 
Alan sanastoa
 
 
 

 

   

Tälle sivulle on koottu alan keskeisintä sanastoa selityksineen. Tarkempia määrityksiä löytyy kunkin osa-alueen omilta sivuilta.

Bruttolukijamäärä

Bruttolukijamäärä on kaikkien valittujen medioiden yhteenlaskettu lukijamäärä. Kukin kohderyhmään kuuluva henkilö voidaan laskea mukaan useita kertoja. Vähentämällä medioiden päällekkäisyydet saadaan nettolukijamäärä.

Digijulkaisu

Digijulkaisulla tarkoitetaan itsenäistä, säännöllisesti ilmestyvää digitaalisessa muodossa olevaa julkaisua, jota ei olemassa painettuna.

Digilehti

Digilehti on painettuun lehteen pohjautuva digitaalinen lehti. Digilehti jakautuu edelleen näköislehteen (replica) ja digiversioon (non-replica).

Digilukija

KMT:ssä lehden digilukijaksi määritellään lehden mitä tahansa digitaalista versiota (verkkosivusto, näköislehti, mobiilisovellus, tablettisovellus) millä tahansa välineellä (tietokone, matkapuhelin, tabletti) lukenut tai käyttänyt henkilö.

Digitaalinen lehti

Digitaalisella lehdellä tarkoitetaan säännöllisesti ilmestyvää, toimituksellista aineistoa sisältävää digitaalisessa muodossa olevaa julkaisua. Digitaalinen lehti voidaan julkaista yhdellä tai useammalla lukualustalla esimerkiksi tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla. Digitaalinen lehti jakautuu digilehteen (digital edition) ja digijulkaisuun (digital publication).

Digitaalisen lehden LT-levikki

Digitaalisten lehtien LT-levikki kertoo tilattavien ja irtonumeroina myytävien sekä rekisteröityyn asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuvien digitaalisten lehtien keskimääräisen levikin ilmoitetulta tarkastuskaudelta.

LT-levikki on tavaramerkki, joka takaa, että digitaalisen lehden levikki on tarkastettu alan sopimien sääntöjen mukaisesti.

Digiversio

Digiversion sisältöä tai ulkoasua on muokattu painetusta versiosta vastaamaan käytetyn lukualustan (esim. matkapuhelin tai tabletti) ominaisuuksia tai sen sisältöä ja ulkoasua on kohdennettu vastaanottajan mukaan. Digiversion sisältöä voidaan päivittää ilmestymisen jälkeen.

Joukkoirtonumero

LT-levikkiin hyväksyttävät joukkoirtonumerot ovat irtonumeroita, joissa maksajana on jokin muu yksittäinen taho kuin julkaisun vastaanottaja. Joukkoirtonumeroiden vähimmäismäärä on 100 kpl tiettyä numeroa.

Joukkotilaus

LT-levikkiin hyväksyttävät joukkotilaukset ovat tilauksia, joissa maksajana on jokin muu yksittäinen taho kuin julkaisun vastaanottaja. Joukkotilausten vähimmäismäärä on 100 kpl.

Kansallinen Mediatutkimus – KMT

KMT on printtimedia-alan yhdessä päättämä ja toteuttama tutkimuskokonaisuus, josta saadaan printtimedioiden virallinen valuutta: KMT-lukijamäärä. KMT-kokonaisuuden muodostavat kolme osiota: KMT Lukija, KMT Kuluttaja ja KMT Alueellinen.

Keskimääräinen painos

Keskimääräinen painos kertoo, kuinka monta kappaletta lehteä on keskimäärin painettu kutakin ilmestynyttä numeroa kohden.

KMT Alueellinen

KMT Alueellinen on osa KMT-tutkimuskokonaisuutta, jonka Kärkimedia Oy teettää. Tutkimuksessa selvitetään alueellisten lehtien lukijapeittoja, alueellista mediakäyttöä ja kulutuskäyttäytymistä.

KMT Kuluttaja

KMT Kuluttaja on osa KMT-tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuksessa kerätään tietoa personoidulla nettikyselyllä medioiden käytöstä, mainontaan suhtautumisesta, lehtien digilukemisesta, harrastuksista ja kuluttamisesta.

KMT Lukija

KMT Lukija on tärkein osa KMT-tutkimuskokonaisuutta. Siinä selvitetään puhelinhaastatteluilla aikakaus-, sanoma- ja ilmaisjakelulehtien lukijamäärät sekä lukijakunnan rakenne.

Kokonaislevikki

Lehden kokonaislevikki koostuu painetun lehden levikistä, digilehden levikistä ja levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista. Kokonaislevikki raportoidaan kaikilta niiltä lehdiltä, jotka tarkastuttavat painetun lehden levikin lisäksi digilehden levikin.

Kokonaistavoittavuus

Lehtibrändin kokonaistavoittavuus koostuu painetun lehden ja sen digitaalisten versioiden yhteenlasketusta nettolukijamäärästä.

Levikintarkastus

Painettujen ja digitaalisten lehtien levikintarkastus on alan sopima käytäntö tarkastaa, kuinka monta kappaletta lehteä on keskimäärin myyty tarkastuskaudella.

LT-levikin jakauma

Levikin jakauma kertoo myytyjen tilausten ja irtonumeroiden, myytyjen joukkotilausten ja -irtonumeroiden, jäsen- ja asiakastilausten sekä vapaakappaleiden osuuden prosentteina levikistä.

LT-kuntalevikki

LT-kuntalevikki on luku, joka kertoo lehden levikin kuntakohtaisesti. LT-kuntalevikin perusteella voidaan laskea kuntakohtainen peittoprosentti käyttäen Tilastokeskuksen asuntokuntatietoa.

Lukija

KMT:ssä lehden lukijaksi määritellään lehden mitä tahansa numeroa lehden ilmestymisvälillä lukenut tai selannut henkilö. Esimerkiksi viikoittain ilmestyvän aikakauslehden osalta viimeisen viikon aikana jotain ko. lehden numeroa lukenut tai selannut henkilö.

Lukijaestimaatti

Lukijaestimaatti ilmaisee, kuinka monta tuhatta lukijaa lehden yhdellä numerolla on keskimäärin. Kansainvälisesti käytetään termiä AIR (average issue readership).

Lukijapeitto

Lukijapeitto kertoo, kuinka suuren osan kohderyhmästä valitut mediat tai yksittäinen media tavoittaa.

Lukijaprofiili

Lukijaprofiili kertoo kohderyhmään kuuluvien osuuden prosentteina pääryhmästä.

Nettolukijamäärä

Nettolukijamäärä on kaikkien valittujen medioiden yhteenlaskettu lukijamäärä, josta on vähennetty päällekkäisyydet. Kukin kohderyhmään kuuluva henkilö lasketaan mukaan vain kerran.

Näköislehti

Näköislehden sisältö ja ulkoasu vastaavat painettua versiota. Näköislehdellä on sama ilmestymisaikataulu kuin painetulla lehdellä.

Painetun lehden LT-levikki

Painettujen lehtien LT-levikillä tarkoitetaan, kuinka monta tilattua, irtonumerona ostettua, jäsenyyden tai rekisteröidyn asiakkuuden perusteella saatua kappaletta ja levikkiin hyväksyttävää vapaakappaletta lehden yhdellä numerolla keskimäärin on tarkastusjaksolla.

LT-levikki on tavaramerkki, joka takaa, että Levikintarkastus Oy:n hallituksen valtuuttama tarkastaja on tarkastanut lehden levikin alan sopimien sääntöjen mukaisesti.

Peittojakelu

Peittojakelulla tarkoitetaan tietyn alueen kaikkiin kotitalouksiin jaettavia lehtiä tai tiettyjä lehden numeroita. Peittojakelua ei lasketa mukaan LT-levikkiin.

Yhdistelmätilaus

Tilauskokonaisuudet, joihin sisältyy tilausjakson aikana sekä painetun lehden että digilehden (näköislehti ja/tai digiversio) numeroita.

 

 
 
Levikintarkastus Oy • Lönnrotinkatu 11 A • 00120 Helsinki • Finland • Tel: +358-9-2287 7330 • Fax +358-9-645 040 • Lisää yhteystietoja