Levikkitarkastus – luotettavaa tietoa

Levikkitarkastus on tarpeellinen toimenpide niin digitaalisille kuin painetuillekin julkaisuille. Ne esittävät levikin määrän tarkoissa luvuissa, mikä on tärkeä osa-alue media-asiakkuuden tarkistamisessa. Sen lisäksi levikki on ainoa mediaa tarkasti kuvaava luku kansainvälisellä mittapuulla.

Levikintarkastuksia voidaan tehdä sekä painetuille että digitaalisille lehdille, ja itsenäisillekin julkaisuille. Tarkastukset kuvaavat tilattavien ja irtonumeroina myynnissä olevien lehtien levikin keskimäärin sekä jäsen- että asiakaslehtien kohdalla tarkastuskauden ajalta. Kyseinen toimenpide on ollut Suomessa käytössä yhteinäisellä tavalla jo 60 vuoden ajan.

Maailman digitalisoituessa huimaa tahtia lehtiä luetaan jatkuvasti kasvavissa määrin tietokoneen, tabletin tai matkakoneen avulla paperisten versioiden lisäksi. Tämän vuoksi on kehitetty uusia työkaluja ja menetelmiä levikin seuraamiseen. Vuodesta 2012 käytössä on ollut digilevikin tarkastaneille lehdille raportoitu lehtinimikkeen kokonaislevikki, joka muodostuu ainoastaan painetun lehden levikistä, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkästään digilehden levikistä.

Jakeluntarkastusten tehtävänä on puolestaan vuodesta 2015 alkaen tutkia keskimääräinen kokonaisjakelu levikkinsä tarkastavien lehtien, kaupunki- ja noutopistelehtien, sekä muiden ilmaisjakelulehtien tarkistuskauden aikana.

Levikin tarkastuksia tehdään, koska levikki on yksinkertainen ja yhteismitallinen tapa mitata luettua mediaa: siihen luotetaan ja se tunnetaan. Lisäksi se on puolueeton menetelmä maksettujen kontaktien mittaamiseen mediatarjonnassa, koska säännöt ovat samat kaikille julkaisuille. Monet kansainväliset mainostajat vaativat myös virallisesti tarkistetun levikkiluvun, selvittääkseen mainosten näkyvyyttä. Levikkijakauma on myös kätevä tapa mitata kilpailua. Sen avulla voi seurata kilpailijoiden levikkiä ja verrata sitä omaan.

Tarkastukset tehdään yhteisten, vahvistettujen sääntöjen mukaan. Ne löytyvät kattojärjestön MAF:n virallisilta sivuilta. Yleisesti ottaen tarkastukset suoritetaan etätarkastuksien muodossa, eli ne vaativat tarkastuslomakken täyttämisen ja siinä ilmoitettujen tietojen lähettämistä MAF:lle. On kuitenkin mahdollista suorittaa tarkastukset myös kustantajan luona. Toimipiteen jälkeen tulokset lähetetään kustantajalle, ja ne ovat myös luettavissa MAF:n verkkosivuilla.