Perjantai 25.04.2014 klo 00:22
Svenska English
  Kirjaudu NettiKMT-palveluun
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

Luotettavaa tietoa

Levikintarkastuksia on tehty jo lähes 60 vuoden ajan. Tänään noin 400 lehdellä on LT-levikkiluku.

Tarkastus tehdään kaikille lehdille samoja periaatteita noudattaen. Tarkastustiedot ovat puolueettomia ja valvottuja.

   

Suomessa on yhtenäisellä tavalla toteutettuja levikintarkastuksia tehty sanoma- ja aikakauslehdille jo lähes 60 vuotta.

Tarkastusten tarkoitus

Levikintarkastus Oy:n suorittamien tarkastusten tavoitteena on selvittää puolueettomasti ja luotettavasti mainostajille ja muille mediapäättäjille tilattavien ja tilaajan määräämään osoitteeseen toimitettavien lehtien sekä irtonumeroina myytävien lehtien keskimääräinen levikki vahvistetulta tarkastuskaudelta.

Lehdellä tarkoitetaan julkaisua, joka ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa ja sisältää toimituksellista aineistoa eikä ole tuoteluettelo, hinnasto tai niihin verrattava julkaisu.

Painettujen sanoma- ja aikauslehtien lisäksi levikintarkastuksia tehdään myös digitaalisille lehdille.

Yleiset periaatteet

LT:n tarkastustoiminta rakentuu seuraaville periaatteille:

  • Tarkastus suoritetaan kaikille lehdille samoja, Levikintarkastus Oy:n hallituksen vahvistamia sääntöjä noudattaen.
  • Tarkastus suoritetaan aina vähintään kalenterivuoden osalta.
  • Tarkastuksen suorittaa puolueeton Levikintarkastus Oy:n hallituksen valtuuttama tarkastaja.
  • Tarkastuksesta annetaan aina samaan muotoon laadittu tarkastustodistus, jonka tiedot varmennetaan kustantajan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön sekä levikintarkastajan allekirjoituksilla.
  • Tarkastustoimintaa valvovat Levikintarkastus Oy:n yhtiökokouksen valitsemat valvojat.
  • Tarkastustoiminta järjestetään kustannusvastaavasti noudattaen Levikintarkastus Oy:n kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Tarkastusmaksut vaihtelevat 400 ja 1 000 euron välillä tarkastettavan lehden koosta riippuen.
  • Mikäli samasta lehtinimikkeestä tarkastetaan sekä painettu että digitaalinen levikki, raportoidaan myös lehtinimikkeen kokonaislevikki.

Tarkastusten tulokset ovat julkisia ja ne löytyvät kunkin tarkastetun lehden osalta Internet-sivuiltamme viimeistään virallisena julkistamispäivänä huhtikuussa. Vuoden aikana tehdään yhteensä noin 400 erillistä levikintarkastusta.

Levikintarkastustoiminnan kehittämisessä seurataan alan kansainvälisiä käytäntöjä. Niitä ja muita levikintarkastusprosessiin liittyviä asioita käsitellään mm. levikintarkastusjaostossa. Jaostossa ovat edustettuina aikakaus- ja sanomalehtikustantajat, Mainostajien Liiton sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton jäsenet.

 
 
Levikintarkastus Oy • Lönnrotinkatu 11 A • 00120 Helsinki • Finland • Tel: +358-9-2287 7330 • Fax +358-9-645 040 • Lisää yhteystietoja